Downloads

 • Veelgestelde vragen, wijziging pensioenregeling 1-1-2018

  Deelnemers hebben begin 2018 een brief ontvangen over de wijziging van de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar. In dit document worden de veelgestelde vragen over deze brief beantwoord.

  Grootte   51 KB
  Downloaden
 • Waardeoverdracht

  Wilt u een waardeoverdracht aanvragen? Vul dit formulier volledig ingevuld in bij het pensioenbureau.

  Grootte   29 KB
  Downloaden
 • Aanmeldingsformulier partner

  Gebruik dit formulier om uw partner aan te melden bij Stichting Pensioenfonds Pon.

  Grootte   179 KB
  Downloaden
 • Echtscheidingsbrochure Pon

  Bij een echtscheiding komt er veel op u af en het is soms onduidelijk wat de gevolgen kunnen zijn. Deze flyer ontvangt u wanneer wij van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) het bericht ontvangen dat u bent gescheiden. In deze flyer zetten wij een aantal punten op een rijtje die van belang zijn om te weten en gaan we in op wat u kunt regelen met betrekking tot uw pensioen.

  Grootte   99 KB
  Downloaden
 • Mededeling scheiding

  Met dit formulier kunt u de pensioenuitvoerder melden dat u bent gescheiden of dat uw geregistreerd partnerschap is beëindigd en dat u wilt dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld.

  Grootte   552 KB
  Downloaden
 • Verkort jaarverslag 2016

  Hier vindt u de verkorte versie van het jaarverslag 2016

  Grootte   1.02 MB
  Downloaden
 • Jaarverslag 2016

  Dit is het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Pon over het jaar 2016.

  Grootte   1.17 MB
  Downloaden
 • Laag 1 Ring A

  Download hier Laag 1 van pensioen 1-2-3. In Laag 1 vindt u een korte omschrijving van de Anw-hiaatregeling.

  Grootte   140 KB
  Downloaden
 • Laag 1 Ring P

  Download hier Laag 1 van pensioen 1-2-3. In Laag 1 vindt u een korte omschrijving van de pensioenregeling.

  Grootte   199 KB
  Downloaden
 • Laag 1 Ring K

  Download hier Laag 1 van pensioen 1-2-3. In Laag 1 vindt u een korte omschrijving van de pensioenregeling.

  Grootte   199 KB
  Downloaden
 • Laag 1 Excedent Pensioen Ring P

  Download hier Laag 1 van pensioen 1-2-3. In Laag 1 vindt u een korte omschrijving van de pensioenregeling.

  Grootte   200 KB
  Downloaden
 • Laag 1 netto pensioen Ring P

  Download hier Laag 1 van pensioen 1-2-3. In Laag 1 vindt u een korte omschrijving van de netto pensioenregeling.

  Grootte   246 KB
  Downloaden
 • Laag 1 netto pensioen Ring K

  Download hier Laag 1 van pensioen 1-2-3. In Laag 1 vindt u een korte omschrijving van de netto pensioenregeling.

  Grootte   314 KB
  Downloaden
 • Pensioenreglement Ring P

  Dit is het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Pon Ring P per 1 januari 2015.

  Grootte   311 KB
  Downloaden
 • Pensioenreglement Ring K

  Dit is het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Pon Ring K per 1 januari 2015.

  Grootte   289 KB
  Downloaden
 • Pensioenreglement Ring A

  Dit is het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Pon Ring A per 1 januari 2015

  Grootte   41 KB
  Downloaden
 • Pensioenreglement Ring G

  Dit is het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Pon Ring G per 1 januari 2015

  Grootte   1.13 MB
  Downloaden
 • Pensioenreglement netto pensioen Ring P

  Dit is het pensioenreglement van de netto pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon Ring P per 1 januari 2015.

  Grootte   155 KB
  Downloaden
 • Pensioenreglement netto pensioen Ring K

  Dit is het pensioenreglement van de netto pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon Ring K per 1 januari 2015.

  Grootte   154 KB
  Downloaden
 • Pensioenreglement aanvullend en/of compensatie pensioen Ring P

  Dit is het pensioenreglement van de aanvullende en/of compensatie pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon Ring P per 1 januari 2015.

  Grootte   135 KB
  Downloaden
 • Pensioenreglement aanvullend pensioen Ring K

  Dit is het pensioenreglement van de aanvullende pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon Ring K per 1 januari 2015.

  Grootte   110 KB
  Downloaden
 • Pensioenreglement excedent pensioen Ring P

  Dit is het pensioenreglement van de excedent pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon Ring P per 1 januari 2016.

  Grootte   253 KB
  Downloaden
 • Statuten

  Hier vindt u de statuten van Stichting Pensioenfonds Pon.

  Grootte   11.57 MB
  Downloaden
 • Geschillenregeling SPP

  Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing op grond van het pensioenreglement of een aanvullend pensioenreglement? De procedure staat beschreven in het reglement van de Geschillenregeling.

  Grootte   74 KB
  Downloaden
 • Klachtenregeling SPP

  Hebt u een klacht? In dit reglement is de procedure voor behandeling van een klacht beschreven.

  Grootte   75 KB
  Downloaden
 • Klokkenluiderregeling SPP

  De klokkenluiderregeling bevat een procedure voor het melden van (potentiële) misstanden en de afhandeling daarvan. Een misstand kan worden gezien als een incident dat op andere wijze dan een incident gemeld dient te worden omdat het belang van de onderneming, van derden of van de eigen positie van de verbonden persoon in het geding kan zijn. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de verbonden persoon die te goeder trouw melding maakt van (potentiële) misstanden.

  Grootte   61 KB
  Downloaden
 • Neem contact op

  vragen

  Klik hier om contact met ons op te nemen.

  Contact
 • Begrippenlijst

  vergrootglas

  In onze begrippenlijst staan verschillende pensioenbegrippen eenvoudig uitgelegd.

  Naar de begrippenlijst