Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

5 vragen over pensioen


5 vragen en antwoorden over pensioen

Wat is er voor mijn partner en kinderen geregeld?

Voor uw partner:
Uw partner heeft recht op partnerpensioen als u komt te overlijden. Het partnerpensioen wordt uitbetaald vanaf uw overlijden tot aan het overlijden van uw partner. Naast het partnerpensioen heeft uw partner mogelijk recht op een
Anw-uitkering van de overheid. Stichting Pensioenfonds Pon (Ring A) voert de Anw-hiaat pensioenregeling uit die een aanvulling doet op de Anw-uitkering van de overheid als uw partner niet in aanmerking komt voor een (volledige) Anw-uitkering.

Om in aanmerking te komen voor partnerpensioen en Anw-hiaat pensioen, moet uw partner bij ons bekend zijn. Uw partner wordt automatisch bij ons aangemeld als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Wij krijgen
dit bericht direct van uw gemeente. Woont u ongehuwd samen, dan moet u uw partner zelf bij ons aanmelden. Dit kan via het Aanmeldingsformulier partner.

Voor uw kinderen:
Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen als u komt te overlijden. Het wezenpensioen wordt uitbetaald tot uw kinderen 18 jaar zijn. Als uw kinderen studeren, ontvangen zij wezenpensioen tot hun 27ste jaar.

Wij krijgen automatisch bericht van uw gemeente dat uw kind geboren is. U hoeft uw kinderen niet bij ons aan te melden.

Ik heb een andere baan. Kan ik mijn opgebouwde pensioen meenemen?

Als u van baan wisselt en pensioen gaat opbouwen bij een nieuwe pensioenuitvoerder, kunt u uw eerder opgebouwde pensioen meenemen. Dit heet ‘waardeoverdracht’. Uw vorige pensioenuitvoerder berekent de waarde van uw pensioenaanspraken. Deze waarde wordt dan overgedragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder die het omzet naar nieuwe pensioenaanspraken. Een waardeoverdracht vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Per 1 januari 2019 zijn er nieuwe regels rondom waardeoverdracht. Kleine pensioenen (in 2019: van € 2 tot € 484,09 bruto per jaar) worden automatisch overgedragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Door kleine pensioenen samen
te voegen, wordt uw pensioen overzichtelijker. Hele kleine pensioenen (in 2019: minder dan € 2 bruto per jaar) komen
te vervallen. De administratiekosten van deze hele kleine pensioenen wegen namelijk niet op tegen de waarde.

Ik ga scheiden. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Een scheiding heeft mogelijk gevolgen voor uw pensioen. Het is wettelijk bepaald dat uw ex-partner recht heeft op uw ouderdomspensioen dat opgebouwd is tijdens de huwelijke periode of het geregistreerd partnerschap. Daarnaast heeft
uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat opgebouwd is tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. U kunt van de wettelijke verdeling afwijken. Als dit niet is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, moet u dit opnemen in het echtscheidingsconvenant. Als de afspraken niet goed zijn vastgelegd, dan gelden de wettelijke regels.

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van uw totaal opgebouwde pensioen.

Jaarlijks ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO toont uw opgebouwde pensioen en een indicatie van uw te bereiken pensioen. Per pensioenuitvoerder ontvangt u een UPO.

Wat is mijn AOW-datum en wat is mijn pensioendatum?

De ingangsdatum van uw AOW hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. U kunt hier uw verwachte AOW-leeftijd berekenen.

De wettelijke pensioenleeftijd is 68 jaar. Net als de AOW-leeftijd, is de pensioenleeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. U heeft de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan of om uw pensioen uit te stellen. Let hierbij wel op: als u ervoor kiest om eerder met pensioen te gaan, wordt uw pensioen lager. Kiest u ervoor om uw pensioen uit te stellen, dan wordt uw pensioen hoger. Een aantal maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een brief met 
de opties die u heeft voor uw pensioen.

Heeft u vragen over uw pensioen?

Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan contact met ons op. U kunt een persoonlijk pensioengesprek bij ons aanvragen. Tijdens een pensioengesprek nemen wij samen met u door hoe uw persoonlijke pensioensituatie eruitziet en welke keuzemogelijkheden u heeft. Zo weet u direct hoe u ervoor staat en wat u kunt verwachten van uw pensioen.