Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

De (beleids)dekkingsgraad


Wat houdt de (beleids)dekkingsgraad in?

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van een pensioenfonds. 
Het toont of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst de pensioenen uit te betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld in kas om de pensioenen uit te betalen. Met een dekkingsgraad
boven de 100% heeft een pensioenfonds een financiële buffer die bij voldoende grootte gebruikt kan worden om de pensioenen te verhogen.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Pensioenfondsen gebruiken bij het maken van financiële beslissingen (bijvoorbeeld het verhogen van de pensioenen) de beleidsdekkingsgraad.

Stichting Pensioenfonds Pon bestaat uit 4 Ringen met elk een eigen pensioenvermogen en een eigen (beleids)dekkingsgraad. Onderstaand overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad per
28 februari 2019 per Ring.


Dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

Ring P

105,9%

107,0%

Ring K

109,4%

110,0%

Ring G

105,7%

106,0%

Ring A

153,1%

145,5%