Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Deze maand ontvangt u het uniform pensioenoverzicht (UPO) 2020


Deze maand ontvangt u het uniform pensioenoverzicht (UPO) 2020

Op het UPO leest u hoeveel pensioen u op 1 januari 2020 heeft opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Pon en hoeveel pensioen u ontvangt als u blijft deelnemen in de huidige pensioenregeling. Het UPO gaat er vanuit dat u tot uw 68e jaar deelneemt met het salaris dat u nu verdient. 

Nieuw op het UPO
Het UPO toont wat uw pensioen zal zijn als u stopt met werken op 68 jaar. Dit bedrag zegt echter niets over hoeveel uw pensioen waard is als u straks 68 jaar bent. Door de stijging van de prijzen in de loop der tijd, kunt u minder kopen met hetzelfde bedrag. Als voorbeeld: Betaalde u 20 jaar geleden € 0,50 voor een ijsje, tegenwoordig kost een ijsje € 2,-. 

Op het UPO van 2020 vindt u het onderdeel “Wat als het mee- of tegenzit?”. Hier ziet u 3 mogelijke uitkomsten van uw pensioen als er rekening wordt gehouden met de invloed van de stijging van de prijzen, maar ook met de ontwikkeling van de economie in de toekomst, denk aan de hoogte van de rentes en de opbrengst van beleggingen. U ziet dus niet het bedrag dat u straks naar verwachting krijgt, maar een inschatting van wat u nu met uw pensioen kan kopen als de stijging van de prijzen tot aan uw pensioen is meegerekend.

We kunnen niet voorspellen hoe de toekomst eruit gaat zien, maar we kunnen wel een inschatting maken van het pensioen waar u op uit lijkt te komen. Deze voorspelling is het bedrag in het midden van de afbeelding. 
Gaat het slechter met de economie, dan kunt u minder kopen met uw pensioen. De linker pijl in de afbeelding laat zien hoeveel uw pensioen in dat geval waard is. 
Als het juist beter gaat met de economie, dan kunt u juist meer kopen met uw pensioen. De rechter pijl in de afbeelding geeft dit weer. 


Toelichting afbeelding

“U heeft nu opgebouwd”
Het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd. Dit is gelijk aan het opgebouwde pensioen dat op pagina 1 van het UPO staat genoemd.

“Verwacht eindresultaat”
Dit is het pensioen waar u op uit lijkt te komen als u blijft deelnemen aan de pensioenregeling op dezelfde manier als u nu doet. Voor deze berekening is een schatting gemaakt van de stijging van de prijzen en de ontwikkeling van de economie.

“Als het tegenzit”
Dit is het pensioen dat u kunt verwachten als het slechter gaat met de economie dan verwacht.

“Als het meezit”
Dit is het pensioen dat u kunt verwachten als het beter gaat met de economie dan verwacht.


Veelgestelde vragen UPO

 1. De gegevens van mijn partner staan niet op het UPO
  Is uw partner niet bij ons bekend, dan kunt u uw partner aanmelden. Hiermee zorgt u ervoor dat uw partner na uw overlijden een partnerpensioen van ons ontvangt. Meer informatie over het aanmelden van uw partner vindt u via onderstaande link: 
  Ring G
  Ring K
  Ring P

 2. Ik ben uit dienst, volgens mijn UPO niet
  Het UPO gaat uit van de situatie op 1 januari 2020. Bent u in de loop van dit jaar uit dienst getreden dan ontvangt u een stopbrief van ons. De stopbrief geeft de stand weer op het moment dat u uit dienst ging.

 3. Wat is Ring A?
  Ring A staat voor Anw-hiaat pensioenregeling. Komt u te overlijden dan krijgt uw partner mogelijk een Anw-hiaat pensioen. Dit is een extra uitkering naast het partnerpensioen uit de basispensioenregeling. Meer informatie over Ring A vindt u hier.

 4. Ik heb 2 UPO’s ontvangen
  Waarschijnlijk maakt u gebruik van meerdere pensioenregelingen van Stichting Pensioenfonds Pon. Voor de Anw-hiaat pensioenregeling ontvangt u bijvoorbeeld een apart UPO, maar ook voor het netto pensioen wordt een apart UPO gestuurd. Eventuele compensatieregelingen of aanvullende pensioenregelingen zijn wel meegenomen op het UPO van de basispensioenregeling.

 5. Ik ben nieuw in de pensioenregeling en heb geen UPO ontvangen
  Bent u in de loop van 2020 in dienst getreden, dan ontvangt u volgend jaar uw eerste UPO van ons. 

 6. Het bedrag op het UPO komt niet overeen met www.mijnpensioenoverzicht.nl
  Het UPO geeft de stand weer op 1 januari 2020. De gegevens op www.mijnpensioenoverzicht.nl worden meerdere keren per jaar geüpdatet. De meest recente gegevens vindt u dus op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 7. Waar vind ik de factor A?
  De factor A vindt u op de laatste pagina van uw UPO.

 8. Waar vind ik de details van mijn pensioenregeling?
  Wat er wel of niet is geregeld in uw pensioenregeling leest u in Pensioen 1-2-3. Dit is een samenvatting van het pensioenreglement. Om naar Pensioen 1-2-3 te gaan klikt u op de juiste ring:
  Ring G
  Ring K
  Ring P

 9. De bedragen bij “Wat als het mee- of tegenzit?” komen niet overeen met de berekening op www.mijnpensioenoverzicht.nl
  Er is een aantal belangrijke verschillen in het berekenen van de bedragen:
  - De website www.mijnpensioenoverzicht.nl gaat er vanuit dat uw pensioen in gaat op uw AOW-leeftijd. Het UPO         gaat er vanuit dat u met pensioen gaat op uw 68e jaar. 
  - www.mijnpensioenoverzicht.nl gaat uit van het pensioen dat u totaal heeft opgebouwd in uw werkende leven + de     AOW. Het UPO is alleen gebaseerd op het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Pon.
  - Het UPO geeft een bruto jaarbedrag weer, www.mijnpensioenoverzicht.nl gaat uit van een netto maandbedrag.

 10. Waarom berekent www.mijnpensioenoverzicht.nl mijn pensioen alsof het ingaat op AOW-leeftijd en gaat mijn UPO er vanuit dat ik met pensioen ga als ik 68 jaar word?
  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt een overzicht gegeven van alle pensioenen die u in uw werkende leven heeft opgebouwd. Deze pensioenregelingen kunnen allemaal van verschillende pensioenleeftijden uitgaan. Door alle bedragen om te rekenen naar 1 datum, kan www.mijnpensioenoverzicht.nl al uw pensioenen optellen. 
  Op het UPO laten wij zien wat het pensioen is dat u ontvangt als u pensioen opbouwt tot uw 68e. Dit is wettelijk verplicht. U bepaalt zelf op welke datum u uw pensioen daadwerkelijk laat ingaan.