Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Het nieuwe bestuur


Het nieuwe bestuur

De bestuursvorm van de nieuwe pensioenfondsen per 1 januari 2021 wordt anders dan bij het huidige Multi-ondernemingspensioenfonds. Het doel is om de pensioenfondsen in de toekomst samen te voegen, daarom heeft het voordelen om het beleid van de drie nieuwe pensioenfondsen op elkaar af te stemmen. Wij willen dat de cultuur en het familiegevoel van Pon in alle drie de pensioenfondsen blijft gewaarborgd.

Wat gaat er veranderen?

De nieuwe pensioenfondsen krijgen een bestuur, een belanghebbendenorgaan en een Raad van Toezicht. Hieronder staat wat de rol is van deze organen en wie die organen gaan invullen.

Het bestuur
Het bestuur wordt gevormd door het huidig uitvoerend bestuur: Bart van der Gaag en John Simon.

Het bestuur leidt de dagelijkse gang van zaken van het pensioenfonds. Alle drie de pensioenfondsen krijgen hetzelfde bestuur.

Het belanghebbendenorgaan
Ieder pensioenfonds krijgt een belanghebbendenorgaan, dat wordt gevormd door de huidige leden van het niet-uitvoerend bestuur en het huidige verantwoordingsorgaan. Het belanghebbendenorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers en de gepensioneerden. De leden zijn bij elk van de pensioenfondsen verschillend, behalve dat Bas Sprong namens de werkgever in alle drie de belanghebbendenorganen zitting heeft.

Het belanghebbendenorgaan heeft wettelijke advies- en goedkeuringsrechten en het recht om bestuursleden te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Het bestuur legt verantwoording af aan het belanghebbendenorgaan over de uitvoering van de taken.

Een Raad van Toezicht
Er komt ook bij ieder pensioenfonds een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is bij elk van de pensioenfondsen hetzelfde, met Dick Mik als voorzitter. Dick Mik is momenteel voorzitter van het bestuur van Stichting Pensioenfonds Pon.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

De nieuwe invulling

De nieuwe posities in het bestuur, het belanghebbendenorgaan en de Raad van Toezicht worden ingevuld door de huidige leden uit het uitvoerend bestuur, niet-uitvoerend bestuur en het verantwoordingsorgaan. De nieuwe invulling ziet er als volgt uit*:

Bestuur

Bart van der Gaag                   - Bestuurslid (voorzitter)

John Simon                             - Bestuurslid

Belanghebbendenorgaan Pensioenfonds Pon

Bas Sprong                             - Namens werkgever (voorzitter)

Corine Scholts-Hendriks           - Namens werkgever

Mathijs Hagenaars                   - Namens deelnemers

Thijs van der Ploeg                  - Namens gepensioneerden

Belanghebbendenorgaan Pensioenfonds Gazelle

Bas Sprong                             - Namens werkgever

Henk-Jan Nanninga                  - Namens werkgever

Monique Sapthu-Jansen           - Namens deelnemers

Adriaan Heuzinkveld                - Namens gepensioneerden (voorzitter)

Belanghebbendenorgaan Pensioenfonds Geveke

Bas Sprong                             - Namens werkgever

Carina Vollebregt                     - Namens werkgever (voorzitter)

Ben van der Werff                    - Namens deelnemers

Thijs van der Ploeg                  - Namens gepensioneerden

Raad van Toezicht

Dick Mik                                   - Voorzitter

Jessica Matelski

Josje Wijckmans-Peek

 

*Deze invulling is onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.