Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Jaarverslag 2017 online


Jaarverslag 2017 online

Het jaarverslag van 2017 staat online. In het jaarverslag staan de belangrijke ontwikkelingen van 2017 beschreven en vindt 
u informatie over de financiële positie van Stichting Pensioenfonds Pon. Benieuwd hoe het jaar 2017 verlopen is voor Stichting Pensioenfonds Pon? Lees meer in het jaarverslag.

Wijziging pensioenrichtleeftijd

1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd gewijzigd. Het bestuur heeft de nodige voorbereidingen moeten treffen en heeft besloten om de volgende wijzigingen door te voeren in de pensioenreglementen:

Ring P – De pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd van 67 naar 68 jaar. Het opgebouwde ouderdomspensioen in eigen beheer wordt hierbij ook verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. De opgebouwde pensioenaanspraken bij Nationale-Nederlanden vallen hier buiten.

Ring K – De pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd van 67 naar 68 jaar. Het opgebouwde ouderdomspensioen in eigen beheer wordt hierbij ook verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar.

Ring G – Binnen Ring G wordt geen pensioen meer opgebouwd. De pensioenrichtleeftijd zal daarom blijven staan op 65 jaar.

Ring A – De pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd van 67 naar 68 jaar. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG heeft als doel de privacy-rechten van personen te verbeteren en brengt meer verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Om op tijd gereed te zijn voor de AVG heeft het bestuur in 2017 een inventarisatie laten uitvoeren. Hierbij is onder andere aandacht besteed aan de gegevensverwerking van Stichting Pensioenfonds Pon, passende beveiligingsmaatregelen en een privacybeleid. Daarnaast is een deskundige Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, de heer Damming, Chief Information Security and Privacy Officer van Pon Holdings B.V.

Governance

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Pon is druk bezig geweest met het in kaart brengen van de risico’s en kansen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst. De missie, visie en strategie zijn hierbij ook meegenomen. Stichting Pensioenfonds Pon kenmerkt zich door een cultuur die eigen is aan het familiebedrijf Pon. Het is voor Stichting Pensioenfonds Pon daarom van belang om dichtbij de (voormalige) werknemers te staan en herkenbaarheid en eigenheid uit te stralen.  

Stichting Pensioenfonds Pon heeft de ambitie om het Multi-OPF om te vormen tot een Algemeen Pensioenfonds. Deze omvorming moet binnen de vastgestelde termijn van 1 januari 2021 plaatsvinden. Om dit te kunnen realiseren, wordt er gestart met een haalbaarheidsonderzoek om te komen tot een Algemeen Pensioenfonds. Op basis van de uitkomsten zal besloten worden of de omvorming haalbaar en wenselijk is.


Kerncijfers Ring P

2017

2016

Dekkingsgraad

 108,5%

 108,8%

Beleidsdekkingsgraad

 109,9%

 111,8%

Totaal aantal deelnemers

 8.292

 7.930

Kosten pensioenbeheer
per deelnemer

 € 123

 € 200

Pensioenvermogen (x 1.000)

 € 915.244

 € 890.279

Pensioenverplichting (x 1.000)

 € 843.305

 € 818.499

Beleggingsrendement

 8,4%

 6,4%Kerncijfers Ring K

2017

2016

Dekkingsgraad

 114,0%

 106,0%

Beleidsdekkingsgraad

 111,6%

 103,1%

Totaal aantal deelnemers

 1.712

 1.728

Kosten pensioenbeheer 
per deelnemer

 € 236

 € 298

Pensioenvermogen (x 1.000)

 € 127.177

 € 121.384

Pensioenverplichting (x 1.000)

 € 111.589

 € 114.525

Beleggingsrendement

 5,7%

 10,0%
Kerncijfers Ring G

2017

2016

Dekkingsgraad

 106,3%

 104,4%

Beleidsdekkingsgraad

 105,2%

 105,2%

Totaal aantal deelnemers

 1.980

 2.073

Kosten pensioenbeheer 
per deelnemer

 € 325

 € 332

Pensioenvermogen (x 1.000)

 € 159.404

 € 168.333

Pensioenverplichting (x 1.000)

 € 150.016

 € 161.233

Beleggingsrendement

 2,3%

 5,8%
Kerncijfers Ring A

2017

2016

Dekkingsgraad

 153,5%

 129,3%

Beleidsdekkingsgraad

 140,5%

 124,1%

Totaal aantal deelnemers

 3.598

 3.684

Kosten pensioenbeheer 
per deelnemer

 € 48

 € 55

Pensioenvermogen (x 1.000)

 € 8.109

 € 7.167

Pensioenverplichting (x 1.000)

 € 5.284

 € 5.545

Beleggingsrendement

 3,8%

 3,4%