Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Jaarverslag 2018


Jaarverslag 2018

Het jaarverslag van 2018 staat online. In het jaarverslag staan de belangrijkste ontwikkelingen van 2018 beschreven en vindt u informatie over de financiële situatie van Stichting Pensioenfonds Pon. Benieuwd hoe het jaar 2018 is verlopen voor Stichting Pensioenfonds Pon? Lees meer in het jaarverslag.

Toekomst Multi-OPF

Het uitvoeringsmodel Multi-OPF houdt per 1 januari 2021 op te bestaan. Voor Stichting Pensioenfonds Pon betekent dit dat er een ander uitvoeringsmodel aangenomen moet worden. In eerste instantie is gekeken naar de volgende opties:

  • Opsplitsing van het Multi-OPF in meerdere ondernemingspensioenfondsen.
  • Liquidatie van Stichting Pensioenfonds Pon en de pensioenregelingen onderbrengen bij een andere pensioenuitvoerder.
  • De uitvoering van de pensioenregelingen verplaatsen naar het buitenland.
  • Omvorming tot een Algemeen Pensioenfonds (APF).

Om vast te blijven houden aan de missie en visie van Stichting Pensioenfonds Pon, leek de keuze voor de omvorming tot een Algemeen Pensioenfonds de beste optie. Deze optie is dan ook verder onderzocht. Tijdens het onderzoek naar een Algemeen Pensioenfonds is er een nieuwe mogelijkheid naar voren gekomen die beter lijkt te passen bij Stichting Pensioenfonds Pon, namelijk een fusie van één of meerdere ringen. De extra kosten en complexiteit die een eigen Algemeen Pensioenfonds met zich meebrengen zijn veel groter dan bij een fusie van één of meerdere ringen.

Stichting Pensioenfonds Pon gaat de fusie van één of meerdere ringen verder uitwerken om te zorgen voor een tijdige realisatie van een nieuw uitvoeringsmodel. U wordt uiteraard tijdig en transparant geïnformeerd over deze overgang.

Nieuwe wetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee heeft een grote herinrichting van de privacywetgeving plaatsgevonden. Het doel is om de privacy-rechten van personen te verbeteren en brengt meer verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met persoonsgegevens. Stichting Pensioenfonds Pon heeft een deskundige Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangesteld, de heer Damming, Chief Information Security and Privacy Officer van Pon Holdings B.V.

In de Privacyverklaring leest u meer over hoe Stichting Pensioenfonds Pon persoonsgegevens verwerkt.

IORP II

Sinds 2003 geldt voor pensioenfondsen in de Europese Unie de IORP-richtlijn. Eind 2016 is deze richtlijn vernieuwt en staat nu bekend als IORP II. De Europese lidstaten hadden tot 13 januari 2019 de tijd om de richtlijn te verwerken in de nationale wetgeving. IORP II zorgt onder andere voor belangrijke wijzigingen in het beleid van pensioenfondsen en de communicatie.

Wet waardeoverdracht klein pensioen

Per 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. Deze wet regelt dat kleine pensioenen (in 2018: € 2 tot € 474,11 bruto per jaar) automatisch worden overgedragen aan het nieuwe pensioenfonds. Hele kleine pensioenen (minder dan € 2 bruto per jaar) komen van rechtswege te vervallen.

Vanaf 1 januari 2019 worden kleine pensioenen, die op of na 1 januari 2018 zijn opgebouwd, automatisch overgedragen. Vanaf 1 januari 2020 worden de opgebouwde kleine pensioenen van vóór 1 januari 2018 automatisch overgedragen.

Hele kleine pensioenen komen vanaf 1 januari 2019 van rechtswege te vervallen. De administratiekosten wegen niet op tegen de waarde van het hele kleine pensioen. Hele kleine pensioenen opgebouwd vóór 1 januari 2019 komen niet te vervallen.Kerncijfers Ring P

2018

Dekkingsgraad

104,6%

Beleidsdekkingsgraad

107,5%

Totaal aantal deelnemers

8.705

Kosten pensioenbeheer per deelnemer

€ 167

Pensioenvermogen (x € 1.000)

€ 974.165

Pensioenverplichting (x € 1.000)

€ 931.025 

Beleggingsrendement

-5,3% Kerncijfers Ring K

2018

Dekkingsgraad

105,1%

Beleidsdekkingsgraad

111,2%

Totaal aantal deelnemers

1.723

Kosten pensioenbeheer per deelnemer

€ 215

Pensioenvermogen (x € 1.000)

€ 121.480

Pensioenverplichting (x € 1.000)

€ 115.590

Beleggingsrendement

-4.0% Kerncijfers Ring G

2018

Dekkingsgraad

105,5%

Beleidsdekkingsgraad

105,9%

Totaal aantal deelnemers

1.953

Kosten pensioenbeheer per deelnemer

€ 394

Pensioenvermogen (x € 1.000)

€ 153.171

Pensioenverplichting (x € 1.000)

€ 145.143 

Beleggingsrendement

-1,7% Kerncijfers Ring A

2018

Dekkingsgraad

142,2%

Beleidsdekkingsgraad

146,3%

Totaal aantal deelnemers

3.541

Kosten pensioenbeheer per deelnemer

€ 66

Pensioenvermogen (x € 1.000)

€ 8.723

Pensioenverplichting (x € 1.000)

€ 6.135

Beleggingsrendement

-2,5%