Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Privésituaties en uw pensioen


Momenten om te denken aan uw pensioen

U komt gedurende uw leven in verschillende privé- en werksituaties terecht. Sommige gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen, bijvoorbeeld een scheiding of een nieuwe baan. Wij vinden het belangrijk dat u weet welke gebeurtenissen dit zijn, zodat u niet voor verrassingen komt te staan wanneer u met pensioen gaat.

Bij welke momenten is het belangrijk om aan uw pensioen te denken? In dit bericht gaan wij in op mogelijke privésituaties.

Trouwen, geregistreerd partnerschap, samenwonen

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, krijgen wij de gegevens van uw partner door via de gemeente. Uw partner wordt vervolgens geregistreerd in onze administratie voor het partnerpensioen. Als u ongehuwd gaat samenwonen, is het belangrijk dat u uw partner zelf bij ons aanmeldt voor het partnerpensioen. Dit kan als u minimaal een halfjaar samenwoont met een notariële samenlevingsovereenkomst of meer dan 5 jaar aantoonbaar samenwoont.

Kinderen krijgen

Wij krijgen automatisch een bericht van de gemeente wanneer uw kind is geboren. Als u komt te overlijden, ontvangen 
uw kinderen een wezenpensioen tot 18 jaar. Als uw kinderen studeren, krijgen zij een wezenpensioen tot hun 27e jaar.


Verhuizen

Een verhuizing binnen Nederland krijgen wij door via uw gemeente. U hoeft uw adreswijziging niet zelf door te geven. 
Als u verhuist naar of in het buitenland, moet u uw adreswijziging wel zelf doorgeven. Een verhuizing naar het buitenland
kan ook gevolgen hebben voor uw AOW. Meer informatie over een verhuizing naar het buitenland en uw AOW vindt u op
de website van de
Sociale Verzekeringsbank.

Scheiden, uit elkaar

Het is wettelijk geregeld dat uw ex-partner de helft krijgt van het ouderdomspensioen dat opgebouwd is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Uw pensioen wordt hierdoor lager. Het is ook wettelijk bepaald dat uw ex-partner recht heeft op het partnerpensioen dat opgebouwd is tot de datum van echtscheiding of beëindiging partnerschap. Het partnerpensioen voor uw eventuele nieuwe partner wordt hierdoor lager. U kunt afwijkende afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen en partnerpensioen in een echtscheidingsconvenant.

Als u samenwoont en uit elkaar gaat, heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat opgebouwd is tot einde samenleving. Afwijkende afspraken hierover worden gemaakt in de samenlevingsovereenkomst die de notaris heeft opgesteld. Uw ex-partner heeft geen recht op een gedeelte van uw ouderdomspensioen.

Overlijden

Als u komt te overlijden, is het fijn om te weten dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven. Uw partner ontvangt partnerpensioen vanaf uw overlijden tot het overlijden van uw partner. Uw kinderen krijgen een wezenpensioen tot zij
18 jaar zijn. Als uw kinderen studeren, krijgen zij een wezenpensioen tot hun 27e jaar.

Uw partner heeft naast het partnerpensioen mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid. Stichting Pensioenfonds Pon (Ring A) voert de Anw-hiaat pensioenregeling uit die een aanvulling doet op de Anw-uitkering van de overheid of een volledige Anw-uitkering geeft als uw partner niet in aanmerking komt voor een uitkering van de overheid.