Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Ons pensioenstelsel


Ons pensioenstelsel

Uit een groot internationaal onderzoek in 2018 is gebleken dat Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld heeft. 
Weet u hoe het pensioenstelsel eruitziet? U bouwt in Nederland op drie manieren pensioen op:

1.    AOW: Dit pensioen krijgt u van de overheid

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook is de hoogte van de AOW niet voor iedereen gelijk. Informatie over de AOW en uw
AOW-leeftijd vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank
.

Let op: Heeft u niet altijd in Nederland gewoond en gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

2.    Het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt

Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd én het pensioen op uw 68e als u tot dat moment bij dezelfde pensioenuitvoerder pensioen blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen.
Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Wilt u een overzicht van de pensioenen die u bij andere werkgevers heeft opgebouwd? Kijk dan op Mijnpensioenoverzicht.nl.

3.    De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen, door een verzekering – zoals een lijfrente – af
te sluiten of door in uw pensioenregeling extra pensioen op te bouwen. Of u dat nodig vindt, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud.