Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Ontvangt u pensioen van ons?


Ontvangt u pensioen van ons?

Als u pensioen van ons ontvangt, krijgt u deze maand uw jaaropgave 2018. Ook krijgt u een uitkeringsspecificatie waarop u kunt zien hoeveel pensioen u ontvangt in 2019 per maand. Op uw jaaropgave 2018 staat wat u vorig jaar in totaal aan pensioen heeft ontvangen. Deze heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

De belastingtarieven en de loonafhankelijke premie Zvw zijn per 1 januari 2019 aangepast. Dit heeft invloed op uw netto uitkering. Het is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden of uw netto uitkering uiteindelijk iets hoger of iets lager wordt.