Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Uw pensioenregeling


Uw pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Pon

Een pensioenregeling loopt voor een bepaalde periode, vaak 5 jaar. Bij ons is de periode van 5 jaar eind 2019 verlopen. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2020 nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. Deze afspraken gaan over onder andere de hoogte van de premie, de AOW-franchise en het opbouwpercentage. De werkgevers en de werknemers – vaak in de vorm van een ondernemingsraad – maken afspraken over de inhoud van een pensioenregeling.

Met het oog op de uitwerking van het Pensioenakkoord, is het voorstel gedaan om de huidige pensioenregeling met een jaar te verlengen. De ondernemingsraad moet nog akkoord gaan met het voorstel.

Mocht het zijn dat er wijzigingen plaatsvinden in de pensioenregeling voor dit jaar die invloed hebben op uw pensioenopbouw bij Stichting Pensioenfonds Pon, dan wordt u daar uiteraard over geïnformeerd


Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op via:

E-mail: pensioenen@pon.com
Tel: 088 60 60 271