Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Scheiden: denk aan uw pensioen


Scheiden: denk aan uw pensioen

Bij een scheiding zijn er veel zaken om rekening mee te houden. Pensioen staat misschien niet bovenaan het lijstje, maar toch is het een belangrijk onderwerp bij scheiding. Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap eindigt, heeft uw ex-partner recht op de helft van uw ouderdomspensioen dat opgebouwd is tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Daarnaast heeft uw ex-partner recht op het volledig opgebouwde partnerpensioen.

Uw ouderdomspensioen bij scheiding

Het is wettelijk geregeld dat uw ex-partner de helft krijgt van het ouderdomspensioen dat opgebouwd is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit heet het ‘verevend ouderdomspensioen’. Uw ex-partner ontvangt het verevend ouderdomspensioen wanneer u met pensioen gaat.

U moet ons binnen 2 jaar na uw scheiding laten weten wat u met uw ex-partner heeft afgesproken over de verdeling van uw ouderdomspensioen. Gebruik hiervoor het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van pensioen. Als wij dit formulier ontvangen, betalen wij het verevend ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan uw ex-partner wanneer u met pensioen gaat. Ontvangen wij dit formulier niet, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling aan uw ex-partner.

Het is mogelijk om afwijkende afspraken te maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat de één meer krijgt dan de ander of om het helemaal niet te verdelen. Dit moet u opnemen in het echtscheidingsconvenant. Heeft u afwijkende afspraken gemaakt over de verdeling van uw ouderdomspensioen? Dan ontvangen wij graag een kopie van het echtscheidingsconvenant.

Uw partnerpensioen bij scheiding

Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen dat opgebouwd is tot de datum van scheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Dit heet het ‘bijzonder partnerpensioen’. Het bijzonder partnerpensioen wordt uitbetaald op het moment dat u komt te overlijden. Het partnerpensioen waar uw eventuele nieuwe partner recht op heeft bij uw overlijden, is hierdoor lager.

Voor de verdeling van het partnerpensioen is het ook mogelijk om afwijkende afspraken te maken. Dit moet u opnemen in het echtscheidingsconvenant. Hier ontvangen wij dan graag een kopie van.

Bij samenwonen

Als u ongehuwd samenwoonde, heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Afwijkende afspraken hierover worden gemaakt in de samenlevingsovereenkomst die de notaris heeft opgesteld. Uw ex-partner heeft geen recht op een gedeelte van uw ouderdomspensioen.