Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Uw pensioen per 1 januari 2021


Uw pensioen per 1 januari 2021

Stichting Pensioenfonds Pon is een Multi-ondernemingspensioenfonds: een paraplu waaronder vier ‘pensioenfondsen’
in de vorm van Ringen zijn ondergebracht. Op 1 januari 2021 houdt de mogelijkheid van een Multi-ondernemingspensioenfonds wettelijk op te bestaan en gaan de Ringen verder als zelfstandig pensioenfonds.


Waar staan wij met de omvorming?

Nieuwe namen
De huidige Ringen gaan vanaf 1 januari 2021 verder als zelfstandige pensioenfondsen:

  • Ring P wordt Pensioenfonds Pon
  • Ring K wordt Pensioenfonds Gazelle
  • Ring G wordt Pensioenfonds Geveke

De Anw-hiaat pensioenregeling
Ring A, die de Anw-hiaatpensioenregeling uitvoert, gaat niet verder als zelfstandig pensioenfonds. Het zou een te klein pensioenfonds worden met te hoge kosten. Ring A wordt daarom ondergebracht in Pensioenfonds Pon en Pensioenfonds Gazelle.

De Anw-hiaat pensioenregeling blijft grotendeels hetzelfde. Er komt alleen een wijziging in de manier waarop het Anw-hiaat pensioen na ingang wordt verhoogd. Hierover worden de uitkeringsgerechtigden en deelnemers persoonlijk per brief over geïnformeerd.

Bestuursmodel
De bestuursvorm van de nieuwe pensioenfondsen wordt anders dan bij Stichting Pensioenfonds Pon. Meer informatie hierover vindt u medio deze maand op onze website.

Stand van zaken
Inmiddels zijn de drie nieuwe pensioenfondsen opgericht. Het huidige pensioenbureau blijft ook na 1 januari 2021 de uitvoering doen voor alle drie de nieuwe pensioenfondsen. U blijft dus de service houden die u van ons gewend bent.

De pensioenregeling per 1 januari 2021

Met het oog op de uitwerking van het pensioenakkoord, is de pensioenregeling met een jaar verlengd tot en met
31 december 2020. Het is de bedoeling om de huidige pensioenregeling vanaf 1 januari 2021 zoveel mogelijk voort
te zetten. Wel staat de premie onder druk vanwege de lage rente. Het is de vraag of het huidige opbouwpercentage bij
het huidige premieniveau gehandhaafd kan blijven. Hierover zal in december meer duidelijkheid komen.