Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Uw pensioen wordt gedeeltelijk verhoogd in 2019


Uw pensioen wordt gedeeltelijk verhoogd in 2019

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit kan alleen als onze financiële positie goed genoeg is. In 2019 kunnen wij uw pensioen gedeeltelijk verhogen (indexeren).

Indexatie 2019

Ring P

0,65%

Ring K

0,35%

Ring G

0,50%

Ring A

Volledige indexatie, tot maximaal 2,00%


Pensioenfondsen mogen pensioenen indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 110%. Wij hebben van
De Nederlandsche Bank toestemming gekregen om een lagere ondergrens te hanteren voor Ring P en Ring G.

Ring P

Bij Ring P mag verhoogd worden als de beleidsdekkingsgraad minimaal 102,5% is. Volledige indexatie mag bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 118,4%.

Op 30 september 2018 was de beleidsdekkingsgraad 108,5%. Er kan voor Ring P daarom gedeeltelijk geïndexeerd
worden.

Ring K

Bij Ring K mag verhoogd worden als de beleidsdekkingsgraad minimaal 110,0% is. Volledige indexatie mag bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 124,7%.

Op 30 september 2018 was de beleidsdekkingsgraad 112,9%. Er kan voor Ring K daarom gedeeltelijk geïndexeerd
worden.

Ring G

Bij Ring G mag verhoogd worden als de beleidsdekkingsgraad minimaal 103,4% is. Volledige indexatie mag bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 113,6%.

Op 31 oktober 2018 was de beleidsdekkingsgraad 105,7%. Er kan voor Ring G daarom gedeeltelijk geïndexeerd worden.

Ring A

Bij Ring A mag verhoogd worden als de beleidsdekkingsgraad minimaal 110,0% is. Volledige indexatie mag bij een beleidsdekkingsgraad van minimaal 121,4%.

De beleidsdekkingsgraad van Ring A was 148,8%. Dit betekent dat volledige indexatie mogelijk is. Voor Ring A wordt
volledig geïndexeerd, tot maximaal 2%. Hoe hoog de indexatie precies wordt, is afhankelijk van 
de Sociale Verzekeringsbank.

 

Indexatiebeleid

Uw indexatie is een voorwaardelijke indexatie. Wij proberen ieder jaar uw pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling. Toekomstige verhogingen van uw pensioen worden uit de reserve van het pensioenfonds betaald. Eerdere indexaties bieden geen garantie voor indexaties in de toekomst. De komende jaren verwachten wij uw pensioen gedeeltelijk te kunnen indexeren.

 

Uw pensioenuitkering

Ontvangt u pensioen van ons? Begin 2019 ontvangt u een persoonlijk bericht waarin uw pensioenuitkering per 1 januari 2019 is vermeld.