Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Wat betekent de nieuwe privacywet voor u?


Wat betekent de AVG voor u?

25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de hele Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving.

Met de ingang van de AVG krijgt u meer rechten om te weten hoe organisaties uw persoonsgegevens verwerken. Uw privacyrechten worden versterkt en uitgebreid. Zo heeft u onder meer recht om te weten welke persoonsgegevens organisaties van u verwerken, om deze persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen en te weten hoelang uw persoonsgegevens worden bewaard. U kunt organisaties ook verzoeken om uw persoonsgegevens direct door te sturen naar een andere organisatie van dezelfde soort dienst. U heeft het recht om te weten wat organisaties met uw persoonsgegevens doen.

Organisaties krijgen dus meer verplichtingen en verantwoordelijkheden bij het verwerken van persoonsgegevens. Organisaties mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken op grond van minstens één van de volgende basisprincipes:

  • Toestemming: Er is rechtsgeldige toestemming gegeven om persoonsgegevens te verwerken.
  • Vitaal belang: Het verwerken van de persoonsgegevens is van belang voor iemands leven of gezondheid wanneer de persoon niet in staat is om toestemming te geven.
  • Wettelijke verplichting: Het verwerken van de persoonsgegeven is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
  • Overeenkomst: Er is een overeenkomst gesloten waarbij het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is.
  • Algemeen belang: Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitoefening van een wettelijke taak.
  • Gerechtvaardigd belang: Het belang van het verwerken van persoonsgegevens is aantoonbaar noodzakelijk om bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren.

Wij vinden het belangrijk om op een juiste en veilige manier om te gaan met uw persoonsgegevens. Het verwerken van uw persoonsgegevens doen wij daarom ook zeer zorgvuldig. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken.