Home‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Pensioen en uw nabestaanden


Wat is er voor uw nabestaanden geregeld?

Als u komt te overlijden, is het fijn om te weten dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven, ook financieel.
Mocht u komen te overlijden, dan ontvangt uw partner van ons partnerpensioen en uw kinderen wezenpensioen.


Uw partner

Uw partner ontvangt partnerpensioen vanaf uw overlijden tot het overlijden van uw partner. Om in aanmerking te
komen voor het partnerpensioen, is het belangrijk dat uw partner bij ons bekend is. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan krijgen wij dit automatisch door via de gemeente.

Wij krijgen geen bericht als u samenwoont. In dit geval moet u zelf uw partner bij ons aanmelden. Dit kan als u
minimaal een halfjaar samenwoont met een samenlevingsovereenkomst of meer dan 5 jaar aantoonbaar samenwoont.
Als u in het buitenland woont en gaat trouwen of samenwonen, krijgen wij ook geen bericht. U moet dan zelf
uw partner bij ons aanmelden. Gebruik hiervoor het Aanmeldingsformulier partner.


Anw-hiaat pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon (Ring A)

Naast het partnerpensioen heeft uw partner na uw overlijden mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid. 
Om de wettelijke Anw-uitkering te ontvangen, moet uw partner één of meer minderjarige kinderen verzorgen of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Als uw partner geen (volledige) Anw-uitkering krijgt, dan verzorgt Stichting Pensioenfonds Pon (Ring A) een aanvulling op of een volledige Anw-uitkering.

De werkgever betaalt de volledige premie voor alle werknemers met een partner. Als uw partner bij ons bekend is,
worden u en uw partner automatisch aangemeld voor de Anw-hiaat pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon (Ri
ng A).


Uw kinderen

Wij krijgen een bericht van de gemeente als uw kind geboren is. U hoeft uw kind dus niet zelf bij ons aan te melden. 
Bij uw overlijden krijgen uw kinderen wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Als uw kinderen studeren, krijgen zij wezenpensioen tot hun 27e jaar. Hiervoor moeten zij ons jaarlijks een studieverklaring opsturen.

Wat moeten uw partner en/of kinderen doen bij uw overlijden?

Wij ontvangen een bericht van de gemeente van uw overlijden. Wij nemen dan contact op met uw nabestaanden.
Als u in het buitenland woont, ontvangen wij geen bericht. In dat geval moeten uw nabestaanden zelf contact met
ons opnemen.