Home‎ > ‎

Omvorming                        Omvorming van het Multi-ondernemingspensioenfonds

                       Op deze pagina vindt u actuele informatie over de omvorming.
                       Alle updates over de omvorming worden hier met u gedeeld.Multi-ondernemingspensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Pon is een Multi-ondernemingspensioenfonds. Dit betekent dat er meerdere pensioenfondsen zijn ondergebracht in één stichting. De mogelijkheid van een Multi-ondernemingspensioenfonds eindigt wettelijk op 1 januari 2021. Wij moeten een andere bestuursvorm aannemen.

Wat betekent dit?

Nu bestaat Stichting Pensioenfonds Pon uit Ring P, Ring K, Ring G en Ring A. Dat gaat veranderen. De Ringen P, K en G worden opgesplitst in 3 aparte pensioenfondsen. Ring A gaat niet verder als zelfstandig pensioenfonds, maar wordt ondergebracht in de nieuwe pensioenfondsen van Ring P en Ring K.

In de uitvoering gaat u niet veel merken van de verandering. Wat u wél gaat merken is dat u niet meer onder een Ring valt. 
De Ring krijgt een nieuwe naam en is qua vorm een eigen pensioenfonds met een eigen pensioenregeling. Op dit moment hebben de bestaande Ringen elk hun eigen pensioenvermogen en pensioenverplichting. Daarbij hebben de Ringen elk hun eigen dekkingsgraad. Hier verandert dan ook niets aan.

De basis van Stichting Pensioenfonds Pon blijft hetzelfde. Het familiegevoel van Pon heeft een belangrijke plek en dat blijft
ook zo.


Ring P: De pensioenregeling voor werknemers van Pon, met uitzondering van Koninklijke Gazelle N.V.

Ring K: De pensioenregeling voor werknemers van Koninklijke Gazelle N.V.

Ring G: De pensioenregeling voor oud-werknemers van Geveke N.V.

Ring A: De Anw-hiaat pensioenregeling die geldt voor alle werknemers binnen Pon3 september 2020

Maak kennis met de nieuwe pensioenfondsen

Nu kent u ons nog als Stichting Pensioenfonds Pon met bijbehorende Ringen. Dat gaat vanaf 1 januari 2021 veranderen. 
Ring P, Ring K en Ring G worden elk een eigen pensioenfonds. Een eigen pensioenfonds met een nieuwe naam en een nieuw logo.

Op dit moment zijn wij bezig om de nieuwe pensioenfondsen in te richten. Wij willen u alvast kennis laten maken met het nieuwe uiterlijk van uw pensioenfonds. De service blijft zoals u van ons gewend bent. Wij gaan er alleen wat anders uitzien.
U herkent ons vanaf 1 januari 2021 aan:


Ring P wordt Pensioenfonds Pon 


Ring K
wordt Pensioenfonds Gazelle


Ring G wordt Pensioenfonds Geveke


22 juli 2020

Nieuwe situatie Ring A

Vanaf 1 januari 2021 gaat Ring A niet verder als zelfstandig pensioenfonds. Wat betekent dit voor uw deelname aan de Anw-hiaat pensioenregeling of het Anw-hiaat pensioen dat u ontvangt van Ring A? 

Ik ben deelnemer bij Ring A
Voor de werknemers van Koninklijke Gazelle N.V. wordt de Anw-hiaat pensioenregeling ondergebracht in het nieuwe pensioenfonds van Ring K.

Voor de werknemers van de andere bedrijven wordt de Anw-hiaat pensioenregeling ondergebracht in het nieuwe pensioenfonds van Ring P.

Ik ontvang een Anw-hiaatpensioen
Ontvangt u een Anw-hiaat pensioen, dan wordt het Anw-hiaat pensioen vanaf 1 januari 2021 verzorgd door het nieuwe pensioenfonds van Ring P of Ring K. De verdere invulling hiervan en wat dit persoonlijk voor u betekent, volgt nog.

Hoe ziet de nieuwe Anw-hiaat pensioenregeling eruit?
In het 3e kwartaal van dit jaar sturen wij u een brief waarin de details van deze wijziging worden uitgelegd. Heeft u op dit moment vragen? Stuur dan een mail naar pensioenen@pon.com of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 088 60 60 271.16 juni 2020

Waar staan wij met de omvorming?

Wij zitten middenin het traject van de omvorming van Stichting Pensioenfonds Pon. Momenteel wordt er gewerkt aan de inrichting van de nieuwe pensioenfondsen. 

De onderzoeken naar de verschillende mogelijkheden voor Ring A lopen nog. Wij hopen u medio juli definitieve informatie te kunnen geven over hoe de nieuwe situatie van Ring A eruit komt te zien. Daarnaast hopen wij u diezelfde periode te kunnen informeren over de namen van de nieuwe pensioenfondsen.6 mei 2020

Toekomst Stichting Pensioenfonds Pon (Ring A)

Ring P, Ring K en Ring G worden opgesplitst in drie nieuwe pensioenfondsen. Ring A zal niet zelfstandig blijven voortbestaan. Voor de werknemers die behoren tot Ring P of Ring K, wordt de Anw-hiaat pensioenregeling ondergebracht in het nieuwe pensioenfonds. 

Voor de ontvangers van een Anw-hiaat pensioen wordt op dit moment onderzocht wie de uitkering vanaf 2021 gaat verzorgen. Hierbij wordt er gekeken naar de volgende twee opties:
  • Optie 1: De uitkering wordt verzorgd door één van de drie nieuwe pensioenfondsen.
  • Optie 2: De uitkering wordt verzorgd door een verzekeraar.
Belangrijk voor de keuze is de mogelijkheid om het Anw-hiaat pensioen in de toekomst jaarlijks te kunnen verhogen. Het bestuur hoopt eind mei een beslissing te kunnen nemen over welke optie het gaat worden. 

Meer informatie over de Anw-hiaat pensioenregeling vindt u hier.20 maart 2020

Risicobereidheidsonderzoek afgerond

Het risicobereidheidsonderzoek is inmiddels afgerond. Wij willen graag iedereen bedanken die heeft meegedaan aan het onderzoek. Wij gaan aan de slag met het uitwerken van de resultaten.17 februari 2020

Risicobereidheidsonderzoek

Als u pensioen opbouwt in, pensioen heeft opgebouwd in of pensioen ontvangt van Ring P, Ring K en/of Ring G heeft u een brief van ons ontvangen met de vraag of u mee wilt doen aan ons onderzoek. In de brief staat een link naar het onderzoek met bijbehorend wachtwoord om mee te kunnen doen. In dit onderzoek staan 2 vragen centraal, namelijk:
  1. Hoe risicovol wilt u dat uw pensioen belegd wordt?
  2. Op welke wijze wilt u dat het pensioenfonds met haar beleggingen een bijdrage levert aan maatschappelijke vraagstukken, zoals mensenrechten, klimaat en veiligheid?

Het is voor ons belangrijk om te weten hoeveel risico u bereid bent om te lopen als het gaat om uw pensioen en hoe belangrijk u maatschappelijk verantwoord beleggen vindt. Het onderzoek is anoniem en dus niet herleidbaar naar u persoonlijk.

Het onderzoek is per Ring opgesplitst. Zo kunnen wij de resultaten meenemen in het beleggingsbeleid per pensioenfonds.