Home‎ > ‎

Omvorming                        Omvorming van het Multi-ondernemingspensioenfonds

                       Op deze pagina vindt u actuele informatie over de omvorming.
                       Alle updates over de omvorming worden hier met u gedeeld.
Multi-ondernemingspensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Pon is een Multi-ondernemingspensioenfonds. Dit betekent dat er meerdere pensioenfondsen zijn ondergebracht in één stichting. De mogelijkheid van een Multi-ondernemingspensioenfonds eindigt wettelijk op 1 januari 2021. Wij moeten een andere bestuursvorm aannemen.

Wat betekent dit?

Nu bestaat Stichting Pensioenfonds Pon uit Ring P, Ring K, Ring G en Ring A. Dat gaat veranderen. Het voorgenomen besluit
is om de Ringen P, K en G op te splitsen in 3 aparte pensioenfondsen. Over Ring A is nog geen besluit genomen.

In de uitvoering gaat u niet veel merken van de verandering. Wat u wél gaat merken is dat u niet meer onder een Ring valt. 
De Ring krijgt een nieuwe naam en is qua vorm een eigen pensioenfonds met een eigen pensioenregeling. Op dit moment hebben de bestaande Ringen elk hun eigen pensioenvermogen en pensioenverplichting. Daarbij hebben de Ringen elk hun eigen dekkingsgraad. Hier verandert dan ook niets aan.

De basis van Stichting Pensioenfonds Pon blijft hetzelfde. Het familiegevoel van Pon heeft een belangrijke plek en dat blijft
ook zo.


Ring P: De pensioenregeling voor werknemers van Pon, met uitzondering van Koninklijke Gazelle N.V.

Ring K: De pensioenregeling voor werknemers van Koninklijke Gazelle N.V.

Ring G: De pensioenregeling voor oud-werknemers van Geveke N.V.

Ring A: De Anw-hiaat pensioenregeling die geldt voor alle werknemers binnen Pon
20 maart 2020

Risicobereidheidsonderzoek afgerond

Het risicobereidheidsonderzoek is inmiddels afgerond. Wij willen graag iedereen bedanken die heeft meegedaan aan het onderzoek. Wij gaan aan de slag met het uitwerken van de resultaten.17 februari 2020

Risicobereidheidsonderzoek

Als u pensioen opbouwt in, pensioen heeft opgebouwd in of pensioen ontvangt van Ring P, Ring K en/of Ring G heeft u een brief van ons ontvangen met de vraag of u mee wilt doen aan ons onderzoek. In de brief staat een link naar het onderzoek met bijbehorend wachtwoord om mee te kunnen doen. In dit onderzoek staan 2 vragen centraal, namelijk:
  1. Hoe risicovol wilt u dat uw pensioen belegd wordt?
  2. Op welke wijze wilt u dat het pensioenfonds met haar beleggingen een bijdrage levert aan maatschappelijke vraagstukken, zoals mensenrechten, klimaat en veiligheid?

Het is voor ons belangrijk om te weten hoeveel risico u bereid bent om te lopen als het gaat om uw pensioen en hoe belangrijk u maatschappelijk verantwoord beleggen vindt. Het onderzoek is anoniem en dus niet herleidbaar naar u persoonlijk.

Het onderzoek is per Ring opgesplitst. Zo kunnen wij de resultaten meenemen in het beleggingsbeleid per pensioenfonds.