Home‎ > ‎Over SPP‎ > ‎

Klachten en geschillenKlachten en geschillenKlachten en geschillen

Wij doen ons best om u op een goede manier van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop dit gebeurt. Wij proberen altijd om samen met u tot een goede oplossing te komen. Bent u het niet eens met de afhandeling? Dan kunt u een klacht of geschil indienen bij het bestuur.

Een klacht of geschil?

Als u niet tevreden bent over de uitvoering van de pensioenreglementen of de manier waarop u behandeld bent door Stichting Pensioenfonds Pon, is er sprake van een klacht.

Als u en Stichting Pensioenfonds Pon een verschil van inzicht hebben over de toepassing of interpretatie van de uitvoering van de pensioenreglementen, is er sprake van een geschil.


Een klacht of geschil indienen

U kunt uw klacht of geschil schriftelijk indienen bij het bestuur van Stichting Pensioenfonds Pon. Vermeld hierbij uw naam, adresgegevens en omschrijving van de klacht of het geschil. Stuur dit naar:

Stichting Pensioenfonds Pon
t.a.v. Voorzitter Bestuur
Postbus 30052
1303 AB  Almere


De afhandeling van een klacht of geschil

Na ontvangst van uw klacht of geschil, ontvangt u binnen een week een schriftelijke ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging leest u meer informatie over de verwachte termijn van afhandeling en waar u terecht kunt voor eventuele vragen.

Een bezwaar indienen

Als u het niet eens bent met de reactie van het bestuur op uw klacht of geschil, kunt u binnen 4 weken een schriftelijk bezwaar indienen bij de Compliance Officer van Stichting Pensioenfonds Pon. Vermeld hierbij uw naam, adresgegevens, de reactie van het bestuur op uw klacht of geschil en de reden van uw bezwaar. Stuur dit naar:

Stichting Pensioenfonds Pon
t.a.v. Compliance Officer
Postbus 30052
1303 AB  Almere

U ontvangt van de Compliance Officer binnen een week een schriftelijke ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging leest u meer informatie over de verwachte termijn van afhandeling en waar u terecht kunt voor eventuele vragen.

Bij afwijzing: de Ombudsman Pensioenen

Als uw bezwaar alsnog wordt afgewezen, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die klachten en geschillen over de uitvoering van pensioenregelingen behandelt. U kunt contact opnemen via:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN  Den Haag

Website: www.ombudsmanpensioenen.nl
E-mail: info@ombudsmanpensioenen.nl
Telefoon: 070 3499 620

Meer informatie

Meer informatie leest u in de Klachtenregeling en Geschillenregeling