Home‎ > ‎Ring A‎ > ‎

Financiële situatie Ring A


Financiële situatie  

Financiële situatie Ring A

Om de financiële situatie van een pensioenfonds te beoordelen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad geeft weer of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst het pensioen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, 
een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.


Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet het pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van het pensioen (indexatie). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Onderstaand overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Ring A. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd:

Dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

31 augustus 2019

134,8%

148,3%

31 juli 2019

152,9%

149,2%

30 juni 2019

158,0%

148,6%

31 mei 2019

154,7%

147,8%

30 april 2019

157,2%

147,2%

31 maart 2019

155,0%

146,4%

28 februari 2019

153,1%

145,5%

31 januari 2019

142,6%

145,0%

31 december 2018

140,8%

146,3%

30 november 2018

138,4%

147,3%

31 oktober 2018

145,9%

148,8%

30 september 2018

146,3%

148,8%


Kosten

Stichting Pensioenfonds Pon maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken.


2018

Totaal aantal deelnemers

3.541

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer

€ 66

Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)

€ 233

Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een 
percentage van het gemiddeld belegd vermogen


0,74%