Home‎ > ‎Ring A‎ > ‎

Financiële positie Ring A


Financiële positie  

Financiële positie Ring A

Om de financiële positie van een pensioenfonds te beoordelen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad geeft weer of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst het pensioen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, 
een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.


Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet het pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van het pensioen (indexatie). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Onderstaand overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Ring P. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd:

Dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

31 oktober 2018

145,9%

148,8%

30 september 2018

146,3%

148,8%

31 augustus 2018

145,7%

148,5%

31 juli 2018

145,2%

147,9%

30 juni 2018

148,5%

147,3%

31 mei 2018

147,5%

146,2%

30 april 2018

147,8%

145,3%

31 maart 2018

143,8%

144,4%

28 februari 2018

147,2%

143,5%

31 januari 2018

157,6%

142,3%

31 december 2017

154,2%

140,5%

30 november 2017

155,4%

138,9%

31 oktober 2017

146,4%

135,9%


Kosten

Stichting Pensioenfonds Pon maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken.


2017

Totaal aantal deelnemers

3.598

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer

€ 48

Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)

€ 173

Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een 
percentage van het gemiddeld belegd vermogen


1,45%