Home‎ > ‎Ring A‎ > ‎Uw situatie verandert‎ > ‎

U gaat met verlof


U gaat met verlof


 

U gaat met verlof

Als u met verlof gaat, is het afhankelijk van het soort verlof dat u opneemt of de dekking van de Anw-hiaat pensioenregeling wordt voortgezet.

Wettelijk ouderschapsverlof

Als u verlof opneemt om voor uw kinderen te zorgen, wordt uw deelname aan de Anw-hiaat pensioenregeling voor maximaal 18 maanden voortgezet. De premiebetaling gaat ook door zoals u gewend bent; de werkgever betaalt de volledige premie.

Levensloopverlof

Ontvangt u tijdens uw wettelijke verlof een levensloopuitkering die minimaal 70% is van uw salaris voor ingang van het verlof, dan blijft u gewoon deelnemer aan de Anw-hiaat pensioenregeling. De deelname wordt voor maximaal 18 maanden voortgezet. De premiebetaling gaat ook door zoals u gewend bent; de werkgever betaalt de volledige premie.

Andere vormen van verlof

Wanneer u met een andere vorm van verlof gaat dan hierboven genoemd, betaalt de werkgever uw premie niet door. 
U heeft de mogelijkheid om uw deelname tijdens uw verlof voort te zetten; u betaalt dan zelf de premie. Op deze manier houdt uw partner recht op een mogelijke uitkering na uw overlijden. 

Als u de Anw-hiaat pensioenregeling vrijwillig wilt voortzetten, moet u ons voor aanvang van uw verlof op de hoogte te stellen. Voor meer informatie hierover, kunt u contact met ons opnemen.