Home‎ > ‎Ring G‎ > ‎

Financiële situatie Ring G


Financiële situatie  

Financiële situatie Ring G

Om de financiële situatie van een pensioenfonds te beoordelen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad geeft weer of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst het pensioen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, 
een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.


Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet het pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van het pensioen (indexatie). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Onderstaand overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Ring G. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd:

 

Dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

31 december 2020

103,9%

103,4%

30 november 2020

103,8%

103,4%

31 oktober 2020

103,3%

103,6%

30 september 2020

103,3%

103,8%

31 augustus 2020

103,7%

104,0%

31 juli 2020

103,4%

104,1%

30 juni 2020

103,3%

104,4%

31 mei 2020

102,9%

104,6%

30 april 2020

102,6%

104,9%

31 maart 2020

102,8%

105,1%

29 februari 2020

103,6%

105,4%

31 januari 2020

103,9%

105,5%


Kosten

Stichting Pensioenfonds Pon maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken.


2019

Totaal aantal deelnemers

1.937

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer

€ 440

Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)

€ 394

Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een 
percentage van het gemiddeld belegd vermogen


0,57%