Home‎ > ‎Ring P‎ > ‎

Financiële situatie Ring P


Financiële situatie  

Financiële situatie Ring P

Om de financiële situatie van een pensioenfonds te beoordelen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad geeft weer of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst het pensioen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, 
een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.


Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet het pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van het pensioen (indexatie). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Onderstaand overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Ring P. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd:


Dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

31 december 2020

101,7%

100,6%

30 november 2020

100,9%

100,9%

31 oktober 2020

99,6%

101,1%

30 september 2020

100,1%

101,4%

31 augustus 2020

100,8%

101,7%

31 juli 2020

100,4%

101,8%

30 juni 2020

100,4%

102,1%

31 mei 2020

100,1%

102,4%

30 april 2020

100,0%

102,8%

31 maart 2020

99,0%

103,3%

29 februari 2020

101,4%

103,8%

31 januari 2020

103,3%

104,2%

 

Herstelplan Ring P

Elk pensioenfonds heeft een vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad laat het vermogen zien dat een pensioenfonds ten minste zou moeten hebben. Wanneer een pensioenfonds niet over dat vermogen beschikt, is er een reservetekort. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, moet er een herstelplan ingediend worden bij De Nederlandsche Bank (DNB). In een herstelplan staat beschreven hoe gewerkt gaat worden om binnen 
10 jaar de vereiste dekkingsgraad weer te behalen. 

De vereiste dekkingsgraad van Ring P is 105,8%. De beleidsdekkingsgraad is momenteel lager dan de vereiste dekkingsgraad. Er is daarom voor Ring P een herstelplan ingediend. Voor meer informatie over het herstelplan, klik hier.


Kosten

Stichting Pensioenfonds Pon maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken.


2019

Totaal aantal deelnemers

9.179

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer

€ 176

Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)

€ 749

Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een
percentage van het gemiddeld belegd vermogen


0,71%