Home‎ > ‎Ring P‎ > ‎

Financiële situatie Ring P


Financiële situatie  

Financiële situatie Ring P

Om de financiële situatie van een pensioenfonds te beoordelen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad geeft weer of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst het pensioen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, 
een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.


Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet het pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van het pensioen (indexatie). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Onderstaand overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Ring P. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd:

Dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

30 september 2019

103,1%

104,9%

31 augustus 2019

102,7%

105,3%

31 juli 2019

104,0%

105,8%

30 juni 2019

104,3%

106,1%

31 mei 2019

104,4%

106,4%

30 april 2019

106,0%

106,6%

31 maart 2019

105,5%

106,8%

28 februari 2019

105,9%

107,0%

31 januari 2019

105,4%

107,2%

31 december 2018

104,6%

107,5%

30 november 2018

106,5%

107,9%

31 oktober 2018

106,4%

108,2%


Kosten

Stichting Pensioenfonds Pon maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken.


2018

Totaal aantal deelnemers

8.705

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer

€ 167

Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)

€ 671

Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een
percentage van het gemiddeld belegd vermogen


0,59%