Home‎ > ‎Ring P‎ > ‎Ga naar pensioen 1-2-3‎ > ‎

Excedent pensioenregeling

Excedent pensioenregeling

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pon (Ring P). U bouwt pensioen bij ons op in de excedent pensioenregeling. Dit Pensioen 1-2-3 geeft u een overzicht van wat u wel en niet in onze excedent pensioenregeling krijgt. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als uw privé- of werksituatie verandert. 

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In laag 1 leest u kort de belangrijkste informatie over de excedent pensioenregeling. Laag 2 toont aanvullende informatie over de onderwerpen in laag 1. In laag 3 vindt u documenten met juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds Pon, zoals het pensioenreglement en het jaarverslag. 

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Uw persoonlijke informatie vindt u op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en 

Laag 1: De excedent pensioenregeling in het kort.
Laag 2: Aanvullende informatie over de onderwerpen in laag 1.
Laag 3: Documenten met gedetailleerde informatie over de pensioenregeling en Stichting Pensioenfonds Pon. Deze documenten vindt u bij de Downloads.

Pensioenvergelijker

Elk pensioenfonds heeft een eigen pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 wordt door alle pensioenfondsen in Nederland gebruikt. Dit maakt het gemakkelijk om de pensioenregelingen met elkaar te vergelijken. Wilt u onze Excedent pensioenregeling vergelijken met een andere Excedent pensioenregeling? Gebruik de Pensioenvergelijker.