Home‎ > ‎Ring P‎ > ‎Uw situatie verandert‎ > ‎

U gaat met verlof


U gaat met verlof


 

U gaat met verlof

In het pensioenreglement is bepaald dat tijdens uw wettelijke verlof het partnerpensioen, wezenpensioen en de dekking bij arbeidsongeschiktheid voor maximaal 18 maanden wordt voortgezet. Hoe de opbouw van het ouderdomspensioen is geregeld, is afhankelijk van het soort verlof dat u opneemt.

Wettelijk ouderschapsverlof

Als u verlof opneemt om voor uw kinderen te zorgen, gaat de pensioenopbouw gewoon door. De premiebetaling gaat ook door zoals u gewend bent; de werkgever betaalt een deel van de premie en u betaalt het werknemersdeel. Op deze manier blijft uw ouderdomspensioen op peil.

Levensloopverlof

Ontvangt u tijdens uw wettelijke verlof een levensloopuitkering die minimaal 70% is van uw salaris voor ingang van het verlof, dan gaat de pensioenopbouw tijdens uw verlof gewoon door. De premiebetaling gaat ook door zoals u gewend bent; de werkgever betaalt een deel van de premie en u betaalt het werknemersdeel. Op deze manier blijft uw ouderdomspensioen op peil.

Overig wettelijk verlof

Wanneer u met een andere vorm van verlof gaat dan hierboven genoemd, wordt uw pensioenopbouw stopgezet. 

Onbetaald verlof

Bij het opnemen van onbetaald verlof wordt uw pensioenopbouw tijdens uw verlof stopgezet. U blijft deelnemer bij Stichting Pensioenfonds Pon (Ring P), maar u bouwt tijdelijk geen pensioen op. De pensioenopbouw wordt hervat zodra 
u weer aan het werk gaat.

Op het moment dat u met onbetaald verlof bent, heeft uw partner geen recht op een volledig partnerpensioen als 
u komt te overlijden. Dit kan een aanzienlijke verlaging van het partnerpensioen tot gevolg hebben. Voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen.

Vrijwillig voortzetten van uw pensioen tijdens het verlof

U heeft de mogelijkheid om tijdens het verlof de pensioenopbouw voort te zetten. Op deze manier blijft u ouderdomspensioen opbouwen tijdens uw verlof. Ook uw partner en kinderen hebben op deze manier recht op een volledig nabestaandenpensioen. Bij vrijwillige voortzetting betaalt u zelf zowel het werknemersdeel van de premie als het werkgeversdeel van de premie.

Als u de pensioenopbouw wilt voortzetten, moet u ons voor aanvang van het verlof op de hoogte stellen. 

Bekijk de voorwaarden voor het voortzetten van de pensioenopbouw tijdens verlof op pagina 22 van het Pensioenreglement of neem voor meer informatie contact met ons op.