Home‎ > ‎Ring P‎ > ‎Uw situatie verandert‎ > ‎

U heeft een salaris boven € 110.111


U heeft een salaris boven € 110.111


 

Netto pensioenregeling

In de basispensioenregeling bouwt u pensioen op tot maximaal € 110.111 bruto per jaar op fulltime basis (cijfer 2020). Voor het inkomen boven € 110.111 mag wettelijk geen pensioen worden opgebouwd in de basispensioenregeling. Voor het gedeelte van het salaris boven € 110.111 kunt u vrijwillig gebruikmaken van de netto pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon (Ring P). Op deze manier bouwt u pensioen op over uw volledige salaris.

Werkt u parttime en verdient u minder dan € 110.111 bruto per jaar? Dan kan deze netto pensioenregeling ook voor u gelden. Wij rekenen uw parttime salaris om naar een fulltime salaris.

Hoe ziet de netto pensioenregeling eruit?

Stichting Pensioenfonds Pon (Ring P) biedt u een netto pensioenregeling. In deze pensioenregeling kunt u pensioen opbouwen over het salaris boven € 110.111.

In tegenstelling tot de basispensioenregeling, wordt uw pensioen in de netto pensioenregeling belegd in een beleggingsproduct. Het kapitaal dat u opbouwt gebruikt u om een pensioen aan te kopen op uw pensioendatum.

Het verschil met de basispensioenregeling is dat de premie-inleg in deze pensioenregeling netto is. Er wordt dus belasting betaald over de premie. De uitkering van het pensioen is ook netto. Over uw uitkering wordt dus geen belasting meer betaald. 

In de netto pensioenregeling heeft u de mogelijkheid om te sparen voor netto ouderdomspensioen en netto partner- en wezenpensioen of voor alleen een netto partnerpensioen en wezenpensioen.

Sparen voor netto ouderdomspensioenen, partner- en wezenpensioen

U spaart een kapitaal dat u op pensioendatum kunt gebruiken om een ouderdomspensioen aan te kopen. U kunt ervoor kiezen om dit kapitaal op pensioendatum te gebruiken om uw partnerpensioen en wezenpensioen te verhogen.

Het pensioen zal netto worden uitbetaald.
Er wordt een partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd. Dit wordt uitbetaald als u komt te overlijden vóór de pensioendatum. De hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen wordt gebaseerd op uw jaarsalaris boven € 110.111 en uw toekomstige diensttijd tot de pensioendatum.

Daarnaast spaart u een kapitaal dat u op pensioendatum kunt gebruiken om een partnerpensioen en wezenpensioen aan te kopen. U kunt ervoor kiezen om dit kapitaal op pensioendatum te gebruiken om uw ouderdomspensioen te verhogen.

Het pensioen zal netto worden uitbetaald.
De benodigde premie wordt betaald uit de netto pensioencompensatie en uw eigen netto deelnemersbijdrage. Uw eigen deelnemersbijdrage is procentueel gelijk aan de deelnemersbijdrage
in de basispensioenregeling.

Sparen voor alleen netto partnerpensioen en wezenpensioen

U spaart niet voor ouderdomspensioen over uw jaarsalaris boven € 110.111.
Er wordt een partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd. Dit wordt uitbetaald als u komt te overlijden vóór de pensioendatum. De hoogte van het pensioen wordt gebaseerd op uw jaarsalaris boven € 110.111 en uw toekomstige diensttijd tot de pensioendatum.

Daarnaast spaart u een kapitaal dat u op pensioendatum kunt gebruiken om een partnerpensioen en wezenpensioen aan te kopen. U kunt ervoor kiezen om dit kapitaal op pensioendatum te gebruiken om uw ouderdomspensioen te verhogen.

Het pensioen zal netto worden uitbetaald.
De benodigde premie wordt betaald uit de netto pensioencompensatie. Aangezien de netto pensioencompensatie hoger is dan de benodigde premie, houdt u netto meer loon over. U spaart namelijk niet voor ouderdomspensioen.

Geen verplichte deelname

Deelname aan de netto pensioenregeling is niet verplicht. U kunt ervoor kiezen geen pensioen te sparen voor uw salaris boven € 110.111.

U spaart niet voor ouderdomspensioen over uw jaarsalaris boven € 110.111.
Het partnerpensioen en wezenpensioen zijn niet verzekerd voor uw jaarsalaris boven  € 110.111.
U en uw eventuele partner moeten bij deze optie een afstandsverklaring ondertekenen. Daarmee geeft u aan bewust niet verzekerd te willen zijn voor het overlijdensrisico.
Er wordt geen pensioenpremie betaald. De gehele netto pensioencompensatie krijgt u uitbetaald. Tevens is er geen netto deelnemersbijdrage vereist. U houdt meer netto loon over.

Hoe wordt de netto pensioenregeling uitgevoerd?

Stichting Pensioenfonds Pon (Ring P) maakt voor het aanbieden van het netto pensioensparen gebruik van de diensten van NN Investment Partners. Zij bieden met Mijn Pensioen een beleggingsproduct aan waarbij uw netto spaarbedragen, na aftrek van premie en kosten, ondergebracht worden in een LifeCycle Mix. Bij een LifeCycle Mix wordt uw portefeuille voor u beheerd door de beleggers van NN Investment Partners en wordt nauwkeurig gekeken naar uw beleggingshorizon en uw risicoprofiel. Zo wordt uw spaarbedrag defensief, neutraal of offensief belegd en het risico in uw portefeuille wordt stapsgewijs afgebouwd naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. In de Deelnemersbrochure leest u meer over de LifeCycle Mix en hoe deze voor u wordt ingevuld en uitgevoerd.

Kan ik ook later gaan deelnemen aan het netto pensioensparen?

Jaarlijks per 1 januari is er een mogelijkheid om deel te gaan nemen aan het netto pensioensparen. 

Meer informatie over de netto pensioenregeling vindt u in de Pensioen 1-2-3.