Home‎ > ‎

U en uw partner gaan uit elkaarU en uw partner gaan uit elkaarU en uw partner gaan uit elkaar

Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dit mogelijk gevolgen voor uw pensioen. Welke gevolgen dit zijn, worden bepaald door wettelijke regels en de afspraken die u met uw ex-partner maakt.

Verevening ouderdomspensioen

Het is wettelijk geregeld dat uw ex-partner de helft krijgt van het ouderdomspensioen dat opgebouwd is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit heet het “verevend ouderdomspensioen”. 

Als u ons binnen 2 jaar na de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap op de hoogte stelt van de gemaakte afspraken tussen u en uw ex-partner, maken wij het verevend ouderdomspensioen maandelijks over naar uw ex-partner wanneer u met pensioen gaat. De gemaakte afspraken kunt u aan ons doorgeven via het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van pensioen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Om af te wijken van deze wettelijke regel, moet u een echtscheidingsconvenant laten opmaken. Heeft u afwijkende afspraken gemaakt over uw pensioen? Wij ontvangen dan graag een kopie van het echtscheidingsconvenant. 

Bijzonder nabestaandenpensioen

Het is wettelijk vastgelegd dat uw ex-partner recht heeft op het nabestaandenpensioen dat opgebouwd is tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Dit heet het “bijzonder nabestaandenpensioen”. 

Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt uitbetaald op het moment dat u komt te overlijden. 
Het nabestaandenpensioen waar uw eventuele nieuwe partner recht op heeft bij uw overlijden, is hierdoor lager.

U kunt van deze regel afwijken in een echtscheidingsconvenant of door samen met uw ex-partner het formulier Afstandsverklaring partnerpensioen in te vullen.

Let op: Bent u uit dienst getreden bij Geveke ná 1 januari 1998 of vóór 1 januari 2006? Dan geldt het wettelijke recht op bijzonder nabestaandenpensioen niet. Bovenstaande tekst is dan niet voor u van toepassing!

U was samenwonend

Als u samenwoonde, heeft uw ex-partner recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Afwijkende afspraken hierover worden gemaakt in de samenlevingsovereenkomst die de notaris heeft opgesteld. Uw ex-partner heeft geen recht op een gedeelte van uw ouderdomspensioen. 

Wat moet u doen als u en uw partner uit elkaar gaan?

Als u heeft samengewoond, moet u ons met een getekende verklaring op de hoogte stellen dat uw partner geen recht meer heeft op het nabestaandenpensioen. Het bijzonder nabestaandenpensioen reserveren wij voor uw ex-partner. Als er afwijkende afspraken gemaakt zijn, kunt u dit vermelden op de verklaring. In dat geval moet uw ex-partner de verklaring ook ondertekenen.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, krijgen wij automatisch bericht van de gemeente. Wij reserveren het bijzonder nabestaandenpensioen voor uw ex-partner. U en uw ex-partner ontvangen een bevestiging hiervan. 

Geef binnen 2 jaar na beëindiging van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap aan ons door welke afspraken u gemaakt heeft over het ouderdomspensioen. Als wij na 2 jaar geen bericht van u ontvangen hebben, gaan wij ervan uit dat u en uw ex-partner de verdeling zelf regelen. U maakt het ouderdomspensioen waar uw partner recht op heeft dan zelf over naar uw ex-partner op het moment dat u met pensioen gaat.