pushbox

De consequentie van lage marktrente

Bij zuivere premieovereenkomsten, waarbij de premie tot pensioendatum wordt belegd en ook bij kapitaalovereenkomsten, staat de pensioenuitkering niet vast.

De pensioenuitkering is afhankelijk van de rentestand op het moment van inkoop, dus op het moment dat de deelnemer met pensioen gaat. Op dit moment bedraagt die rentestand ongeveer 2,5%, terwijl in de uniforme pensioenoverzichten (UPO’s) wordt uitgegaan van een rekenrente van 4%. Door deze lage marktrente, door de tegenvallende beurskoersen en de gestegen levensverwachting kan het pensioen van degenen die dit jaar met pensioen gaan aanzienlijk lager uitvallen. Naar schatting zullen enkele tienduizenden dit jaar geconfronteerd worden met een pensioen dat ongeveer 35% lager is dan voorzien was.