Stel uw vraag

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden bij de veelgestelde vragen? Neem dan met ons contact op.

Veelgestelde vragen - Pensioenregeling per 1 januari 2018

 • Waarom gaan de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd omhoog?

  Omdat de levensverwachting van de mensen in Nederland steeds groter wordt, moet de AOW en het pensioen steeds langer worden uitbetaald. Hierdoor nemen de kosten voor de AOW en voor de pensioenregelingen toe. De overheid wil de pensioenkosten verlagen. De overheid wil ook dat mensen langer blijven werken. Een van de maatregelen is dat de leeftijd waarop u AOW ontvangt, automatisch wordt verhoogd als de levensverwachting toeneemt. Daarnaast heeft de overheid besloten dat de pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingen wordt verhoogd als de levensverwachting toeneemt.

 • Wat is het verschil tussen de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd?

  Ieder jaar wordt door de overheid berekend of de levensverwachting van de mensen in Nederland is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Als de levensverwachting niet is
  toegenomen of als de toename heel klein is, neemt de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd niet toe.

  AOW-leeftijd
  Als de toename van de levensverwachting wel is toegenomen, dan wordt de AOW-leeftijd 5 jaar later verhoogd met deze toename (afgerond op 3 maanden). Zo was de stijging van de levensverwachting eind 2016 toegenomen, waardoor de AOW-leeftijd in 2022 stijgt van 67 jaar naar 67 jaar en 3 maanden. Eind 2017 was de levensverwachting iets gedaald. Daardoor is de AOW-leeftijd in 2023 niet toegenomen en is dus nog steeds 67 jaar en 3 maanden. De AOW-leeftijd in 2024 en later is nog niet bekend.

  De AOW-leeftijd ligt in 2022 en 2023 op 67 jaar en 3 maanden. Als u al voor 2022 uw AOW-leeftijd bereikt, dan ligt uw AOW-leeftijd eerder dan 67 jaar en 3 maanden. Zo ligt de AOW-leeftijd in 2018 op 66 jaar.

  Pensioenrichtleeftijd
  Voor pensioenregelingen werkt deze wijziging anders. De aanpassingen vinden hier plaats in stappen van een jaar en niet in stappen van 3 maanden. Als de stijging van de levensverwachting groter is dan 1 jaar, dan gaat de pensioenrichtleeftijd 1 jaar later met 1 jaar omhoog. Een stijging van de pensioenrichtleeftijd vindt minder vaak plaats, maar wel in grotere stappen. Vanwege de stijging van de levensverwachting eind 2016, is de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018 met 1 jaar verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar.

 • Gaan de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd in de toekomst nog verder omhoog?

  De verwachting is dat de levensverwachting in de toekomst verder gaat stijgen. In dat geval zal zowel de AOW-leeftijd als de pensioenrichtleeftijd in de toekomst verder toenemen. Via onderstaande link kunt u zien wanneer u naar verwachting AOW zult ontvangen.

  https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/index.jsp

 • Moet ik nu doorwerken tot mijn 68ste?

  Nee, dat hoeft niet. U kunt met pensioen wanneer u wilt. Let wel op: Hoe eerder u met pensioen gaat, hoe lager uw pensioen wordt. In onze pensioenregeling bouwt u elk jaar 1,875% pensioen op van uw salaris dat meetelt voor uw pensioen. Omdat er rekening gehouden wordt met de AOW, bouwt u niet over uw volledige salaris pensioen op. Bijvoorbeeld bij 40 dienstjaren krijgt u vanaf uw 68ste een pensioen van 40 x 1,875% = 75% van uw gemiddelde salaris waarover u pensioen opbouwt.

  Misschien vindt u een lager pensioen dan 75% van uw gemiddelde salaris waarover u pensioen opbouwt ook voldoende. Of u heeft bijvoorbeeld meer dan 40 dienstjaren en zou dus hoger uitkomen dan 75%. U kunt dan overwegen eerder met pensioen te gaan.

  Op uw pensioenoverzicht vermelden we alleen het pensioen dat u vanaf uw 68ste krijgt. De leeftijd van 68 jaar kunt u daarom beschouwen als een rekendatum.

  Als u inzicht wil hebben in de gevolgen van eerder pensioneren, bijvoorbeeld op uw AOW-leeftijd of nog eerder, neem dan contact met ons op.

 • Gaat het pensioen dat ik al heb opgebouwd nu ook later in?

  Het pensioen dat u tot 1 januari 2018 heeft opgebouwd, was gebaseerd op een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. We zouden dan geld van u “afpakken” als we de ingangsdatum ineens opschuiven naar 68 jaar. Dat is niet de bedoeling.

  Om het voor u overzichtelijk te houden wordt voor uw pensioen wel één rekenleeftijd aangehouden. Ook het pensioen dat u tot 1 januari 2018 heeft opgebouwd wordt daarom herrekend van een pensioen op 67 jaar naar een hoger pensioen op 68 jaar.

  De exacte omrekenfactor is nog niet bekend. In de rekenvoorbeelden is een omrekenfactor van 6,08% gebruikt.

  Stel, u heeft tot 1 januari 2018 een pensioen opgebouwd van € 10.000,00 dat ingaat op uw 67ste. Dat wordt dan omgerekend naar een pensioen van ongeveer € 10.608,00 dat ingaat op uw 68ste. Als u toch op uw 67ste met pensioen gaat, dan wordt het bedrag van € 10.608,00 (op 68 jaar) weer teruggerekend naar een bedrag van € 10.000,00 vanaf uw 67ste.

  De verhoging van de pensioenrichtleeftijd heeft dus géén financiële gevolgen voor het pensioen dat u tot 1 januari 2018 heeft opgebouwd.

 • Kan een toelichting worden gegeven op de rekenvoorbeelden?

  Op de Downloads pagina vindt u een toelichting op de twee rekenvoorbeelden zoals getoond in de brief. In deze voorbeelden wordt uitgerekend wat er aan pensioen opgebouwd wordt op basis van de nieuwe regeling met pensioenrichtleeftijd 68 jaar.

  http://www.ponpensioenen.com/downloads.aspx

 • Wat betekent deze wijziging voor mijn nabestaandenpensioen?

  Als u komt te overlijden, ontvangt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u zou opbouwen tot de pensioenrichtleeftijd. Ten opzichte van de oude pensioenregeling, wordt dus rekening gehouden met één jaar extra pensioenopbouw. Het nabestaandenpensioen is in de nieuwe regeling dus iets hoger dan in de oude pensioenregeling.